INTERRA KNX - DALI GATEWAY


DALI (Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü) uluslararası kabul görmüş IEC 62386 standartına uygun ZVEI-Alman elektrik elektronik üreticileri birliğinin bir parçasıdır.

DALI arabirim stand ardı aydınlatma cihazları ile kontrol cihazları arasındaki dijital iletişim için bir protokoldür.

  • DALI ile KNX tesisatları arasında arayüz sağlamak için kullanılır.
  • DALI arabirim standardı aydınlatma cihazları ile kontrol cihazları arasındaki dijital iletişim için bir protokoldür.
  • KNX hattı üzerinden yapılan işlemlerin geri bildirimleri gönderilebilmekte ve senaryo fonksiyonları ile kontroller yapılabilinir.
  • DALI-2 ile uyumlu ve yenilikçi özellikleri barındırır.
  • Dahili DALI güç kaynağı ile DALI hattına bağlanan cihazları besler.
  • 2 adet DALI kanalı bulunmaktadır ve her bir DALI kanalı ile 64 cihaz, 16 grup ve 16 senaryo kontrol edilebilir.
  • Her bir DALI cihazı tek tek, grup ve broadcast olarak control edilebilinmektedir.
  • Web sunucu üzerinden görselleştirme ve kontrol işlemleri yapılabilinir.