SU DEZENFEKSİYON CİHAZLARI

UV Su Dezenfeksiyon Cihazı

Ultraviyole dezenfeksiyon su içerisine herhangi bir dezenfektan madde ilave etmeden su içerisindeki mikroorganizmaları gidererek biyolojik arıtım sağlamaktadır.

D E T A Y L A R